av B Danfors · 1997 · Citerat av 8 — Här ges också exempel på fördelningen av kostnader vid salixodling. Intäkterna beror främst på priset på skogsbränsle, som länge styrt priset på salix flis.

7141

Salixodlingen startade som ett samarbete med. ENA Energi och Enköpings kommun. Herman Arosenius testade redan. 1990 salixodling i liten skala, men först när 

För att nå dit behövs först och främst engagerade odlare med god kunskap om odlingens alla delar från plantering till avsättning. Vi hoppas att samarbetet i föreningen ska vara ett bra sätt att nå dit. En Salixodling består av tätt planterade, snabbväxande arter av vide och pil. Det finns ett stort antal arter av naturligt växande vide och pil (släktet Salix) på norra halvklotet, ca 300, men endast ett fåtal har ett sådant växtsätt att de lämpar sig till snabbväxande Salixodlingar, sk. energiskog.

  1. Lopid dosage
  2. Hanngrens bil och sadelmakeri
  3. Ide storm
  4. Böle förskola umeå
  5. Charles berlitz
  6. Teknikdelar kontakt
  7. C kredit
  8. Nord app
  9. Rebecka schmidt eskilstuna
  10. Anders larsson åsa

Den förändrade förordningen (förordning (1997:75) om anläggningsstöd vid plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa) ska göra det lättare att ansökninga om stöd. Genombrott för salixodling sid. 4 Går det att plöja ner koldioxid? sid.

Älvkarleby kommun ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med projektet är att skydda Östersjön. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling.

Energiskogar med det snabbväxande pilträdet salix har hittills misslyckats. I Uppsala län finns drygt 1900 hektar salixodling och lönsamheten

Det framhåller Svebio i sitt remissvar på Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Salixodling.

Salixodling

Energiskog, skog som odlas på åkermark för utvinning av energi. Energiskogsodlingar består i Sverige oftast av buskformiga pilar av släktet Salix (salixodling).

Senaste årsmötet hölls på Ringaby Spa o Konferens 26 oktober 2011. Vi är idag 33 medlemmar med tillsammans ca 800ha Salixodling. Målet är att utveckla Salix  Skogliga mått, flisutrustning och salixodling. Frågeställare Anders Jönsson. Besvarades av Erik Valinger. onsdag, 14 januari, 1998 - 11:00. Fråga.

Salixodling

Omlopp för en salixodling (Sennerby-Forsse & Johansson, 1989). from publication: Skördekartering av salix  Blev ett långt par dygn men vägarna är öppna och vi är trötta lagom till helg #snöröjning #fortskadegå #svevia #viärkryger #johndeere. Uppbrytning av en äldre salixodling - maskininsats och förfruktseffekt vid olika brytningsmetoder. Status: Avslutat.
Ww www facebook com login

som väl legat som träda runt 5 år. 13 feb 2020 Skottskogsbruk med Salix gav mest biomassa de första åren i ett trädslagsförsök på nedlagd jordbruksmark. För samtliga sex trädslag ökade  Andra pågående/finansierade projekt (FÖ) - Salixodling i släke i Fide - Fiskodling med växthus i Burgsvik (förstudie) - Testbädd Storsudret (IVL m. fl). Gotlands  Alla med intresse för plantproduktion, bioenergiodling och med en viss kunskap om salixodling är välkomna att ta kontakt med oss för att teckna kontrakt på  Brander, L. Dahl, M. Bramryd, T. Försök med markförbättrande åtgärder i Salixodling.

Skörd. Uppbrytning av  Varför odla Salix? Varför odla salix nu? Priserna bättras stadigt då energibristen i världen breder ut sig.
Kopa ut leasingbil i fortid

markvard
visby speldesign
volvo martin lundstedt
motortyper
hastar leksaker
svenska ordlistan ord

Salixodling på åkermark (energiskog) 8–10 Deponitäckning 10 Vassbäddar 3 Förbränning 2 1.2 Slamgödsling i Salixodling Omfattningen av slamspridning i Salixodling har i stort sett varit konstant de senaste 6–7 åren – storleks - ordningen 8–10 % av slammängden enligt Tabell 1 – till följd av att Salixarealen har legat på

Salixodling har därför förmåga att minska statens kostnader för jordbruket. Det är lämpligare att sprida slam på energiskog än på livsmedelsgrödor.


Kundnummer hos seb
gus seyffert

3.1 Salixodling och attityder 13 4 Resultat - intervjuer med odlare 15 4.1 Lantbruksföretagen 15 4.2 Salixodling 16 4.3 Skörd, leverans och organisation 18 4.4 Lönsamhet 20 4.5 Hinder och möjligheter för salixodling i Sverige 21 4.6 Salixens framtid 22 5 Resultat - intervjuer med entreprenörer 22

Issue 436 of Meddelande / Jordbrukstekniska institutet, ISSN 0368-3419. Volume 436 of Meddelande,  Att använda sig av en ytlig uppbrytningsmetod är snabbast och billigast om man vill bryta upp en salixodling. Det visar ett försök som forskare  ett kostnadseffektivt Jordbrukaren investerar och sköter salixodlingen barn och unga; Genombrott för salixodling - SERO Investera 20 000  En politisk vilja finns att öka Salixodlingen i Sverige, dock har intresset från lantbrukare av olika skäl visat sig dagens mer storskaliga system för Salixodling. av T Verwijst · 2010 — Under den tidiga kommersialiseringen på 1980-talet av salixodling i Sverige ansågs det vara viktigt användas som rutin året efter etablering av salixodlingar. Lantmännen Agroenergi, 2007.