Det finnes flere ulike former for konsekvensetikk. Ifølge etisk egoisme er en handling riktig hvis den fører til best mulig resultat for deg selv. Hvis de beste konsekvensene for deg er å bli venn med den mest populære eleven på skolen, kan det være riktig å kjøre hjem han eller henne.

108

Han begrunnet misjonsbefalingen (Matt 28,16ff) konsekvensetisk, selv om den også har preg av pliktetikk. Et annet eksempel på. Page 4. 4 konsekvensetikk finner 

Konsekvensetik Djurförsök. Etiken. Etiken. Forslag.

  1. Enäggstvillingar fakta
  2. Habiliteringen katrineholm
  3. Stringhyllan när
  4. Postnord uppsala pustgatan 5 öppettider
  5. Gjennomsnittsalder sverige
  6. Utanför detaljplan bygglov
  7. Ramlösa station
  8. Psykodynamisk terapi sundsvall
  9. Clas ohlson hisingen

Andre typer konsekvensetikk skiller seg fra utilitarismen ved at de ikke krever at graden av nytte skal maksimeres. For eksempel vil egalitaristisk konsekvensetikk kreve at nytten skal fordeles likt. Ulike konsekvensetiske teorier kan også være forskjellige med henhold til hvilke typer konsekvenser som regnes som verdifulle. VÅR TIDS KANSKJE MEST innflytelsesrike etiske teori er konsekvensetikken, også kalt utilitarisme. Den ble først formulert i England på slutten av 1700-tallet, og ble raskt en rådende etisk tenkemåte i hele den vestlige verden. Konsekvensetikken fremholder at det er handlingers konsekvenser, og ikke hvilke hensikter som ligger til grunn for dem, som avgjør om handlingen er etisk god Det finnes flere ulike former for konsekvensetikk.

Konsekvensetikk handler om å tenke på om virkningene er positive eller negative.

Den mest utbredte formen er utilitarismen der de beste konsekvensene defineres som dem som gjør mest nytte, for eksempel i form av å skape mest mulig lykke for flest mulig. Utilitarismen blir gjerne kalt nytteetikk. Flere lærebøker bruker også utilitarisme og konsekvensetikk som synonymer, men dette er ikke helt korrekt.

Hjem igen  av T Rasmussen — i etisk teori (nærhetsetikk, konsekvensetikk, dydsetikk, diskursetikk) og En del viktige forskjeller mellom for eksempel Habermas og  Konsekvensetikk. Deontologi. Utfordringer knyttet til å gjøre psykol… - Konsekvensetikk.

Konsekvensetikk eksempel

I konsekvensetikken vil man vurdere bioteknologi ut fra de positive og negative konsekvenser forskningen får. Vi kan for eksempel hevde at stamcelleforskning er positivt fordi den kan bidra til nye behandlingsformer for alvorlige sykdommer.

I konsekvensetikken vil man vurdere bioteknologi ut fra de positive og negative konsekvenser forskningen får. Vi kan for eksempel hevde at stamcelleforskning er positivt fordi den kan bidra til nye behandlingsformer for alvorlige sykdommer. Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den.

Konsekvensetikk eksempel

mai 2015 Klimaproblemet, det vil si det at menneskeskapte utslipp av klimagasser som for eksempel CO2 forsterker den naturlige drivhuseffekten, er blitt  Dette er ofte satt opp mot konsekvensetikk og pliktetikk. Hvordan kan vi illustrere forskjellen på disse? Skillet mellom sinnelagsetikk og pliktetikk er kanskje  10. jun 2011 For eksempel har vi konsekvensetikk, dydsetikk og kristen eller religiøs etikk.
Borsen brasilien

En av konsekvensetikkens svakheter er at ingen kan forutsi fremtiden, og man kan da i ettertid finne ut at man tok feil. konsekvensetik.

En konsekvensetiker kan derfor si at den fattige bør få tusenlappen, siden dette vil øke den samlede gleden eller nytten i samfunnet mest.
Ip man

what does islam say about abortion
michael engman fotograf
rhizomatiskt lärande
barnmottagning kungsbacka sjukhus
vastaaminen ulkomailta tulevaan puheluun
novelty define

Pliktetikk · Pliktetik exempel · Pliktetikk og konsekvensetikk · Pliktetik engelska · Pliktetikk eksempel · Pliktetik abort · Pliktetik och konsekvensetik · Pliktetik 

I tradisjonell kristen etikk er samvittigheten en troverdig guide til etisk sannhet: Du observerer et drap, og din samvittighet forteller deg med stor kraft at handlingen du bevitner er gal. I motsetning angår konsekvensetikk hvorfor noe er moralsk rett eller galt. En konsekvensetiker kunne, for eksempel, mene at P2 bare er moralsk relevant hvis tap av «trygghet» medfører mer lidelse enn glede for de berørte partene når barn blir født ved hjelp av eggdonasjon. Konsekvensetikk er en av tre mest kjente etiske teorier i dag, sammen med pliktetikk og dydsetikk.


Nintendo nes super mario bros 3
privat ortopedläkare borås

Utilitarisme er en etisk teori som hevder at en handling er moralsk riktig hvis og bare hvis den maksimerer nytte. Utilitarismen er en av de tre ledende teoriene innen normativ etikk.

Etisk teori (Moralfilosofi) - PDF Free Download. Konsekvensetikk - Filosofi i skolen. 24. apr 2018 Hvorfor mener Wikstøl at vi legger til konsekvensetiske premisser? En konsekvensetiker kunne, for eksempel, mene at P2 bare er moralsk  Gi eksempel på en filosof som sto/stor for konsekvensetikk.