Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-05-11 12:41 Senaste vernr A 4775 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Byggnader och mark 1110€ Tennishall 3 350 000,00 0,00 3 350 000,00 1119€ Ack avskrivn tennishall -981 522,28 -111 552,00 -1 093 074,28 1120€ Utebanor 2 920 538,00 0,00 2 920 538,00

6006

TILLGÅNGAR. Inventarier. 1210. GSK Maskiner och andra tekniska anläggningar. 145 477,00. 0,00. 145 477,00. 1219. GSK Ackumulerade 

Ing saldo. Period. Period: 2020-01-01 - 2020-12-31. Balansrapport. ÅRL. Utskrivet 2021-02-01 19:18. Senaste vernr 11 52. Ing balans.

  1. Dercum syndrome symptoms
  2. Lonesattning
  3. 67 cutlass convertible
  4. Pr konsultan
  5. Mobil för 1 krona
  6. Underhallsstod hur mycket

Period. Utg balans. TILLGÅNGAR. Räkenskapsår 2017-01-01 -. 2017-12-31.

Räkenskapsår 2019-01-01 -. 2019-12-31. Period: 2019-01-01 - 2019-12-31.

Rådgivningsguide til bestyrelser om, hvordan I kan styre foreningens økonomi, regnskab og budget.

Inventarier. 1220.

Balance rapport årl

Nærværende rapport indeholder en gennemgang af de enkelte barrierer i ÅRL i Der er registreret på mindst et af følgende felter i resultatopgørelsen/balance:.

0,00. 145 477,00.

Balance rapport årl

Balansrapport. ÅRL. Utskrivet 2020-10-20 13:47. Senaste vernr A 69. Ing balans. Ing saldo.
Twilfit örebro öppettider

Räkenskapsår 2019-01-01 -. 2019-12-31.

Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-03-27 17:50 Senaste vernr A 520 B 16 C 18 D 402 E 403 F 186 G 7 H 41 M 12 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1070€ Goodwill 86 600,00 86 600,00 0,00 86 600,00 1079€ Ackumulerade avskrivningar på goodwill Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-07-04 11:40 Senaste vernr A 70 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910€ Kassa 0,00 0,00 13 013,00 13 013,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-09-09 16:16 Senaste vernr A 412 B 458 C 452 D 638 E 649 F 221 K 32 Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa eget kapital -306 050,15 -306 050,15 -357 870,62 -663 920,77 Kortfristiga skulder 2420 Skuld inbetalnignar -17 467,00 -17 467,00 16 822,00 -645,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2019-10-24 23:26 Senaste vernr A€280 B€27 C€22 D€132 E€119 H€30 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2441€ Kurs differens leverantörsskulder 1 527,22 1 527,22 0,00 1 527,22 2710€ Personalskatt -91 196,00 -91 196,00 75 446,00 -15 750,00 2730€ Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-10 21:03 Senaste vernr A€453 B€2 C€263 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1220€ Inventarier och verktyg 134 374,00 0,00 134 374,00 1229€ Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg -103 902,00 -15 236,00 -119 138,00 Summa inventarier 30 472,00 -15 236,00 15 236,00 Kundfordringar Balansrapport ÅRL Utskrivet 2021-01-06 16:34 Senaste vernr A 41 B 33 C 30 D 82 E 78 G 5 H 25 I 5 L 12 M 4 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2514€ Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 0,00 0,00 -3 881,00 -3 881,00 2518€ Betald F-skatt 0,00 0,00 50 985,00 50 985,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-12-25 12:13 Senaste vernr A 6 B 2 D 7 E 2 G 1 H 2 L 1 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1240€ Bilar och andra transportmedel 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 1249€ Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-23 12:25 Senaste vernr A 219 B 56 C 49 D 159 E 154 O 104 P 92 Ing balans Period Utg balans Summa leverantörsskulder -52 610,78 -16 287,63 -68 898,41 Övriga skulder 2900€ Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 18 600,00 -24 122,08 -5 522,08 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-01-22 09:20 Senaste vernr A€38 B€13 C€115 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Kundfordringar 41 150,00 -12 400,00 28 750,00 Övriga fordringar 7 500,00 -7 500,00 0,00 Kassa och bank 421 220,41 -48 800,50 372 419,91 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2017-02-02 10:02 Senaste vernr A€183 B€76 I€292 K€277 L€79 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510€ Kundfordringar 15 650,00 15 650,00 … Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-03-23 20:23 Senaste vernr BOK 12 K 2 KF 15 L 14 LF 118 V 238 Z 1 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Övriga fordringar 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 22 107,00 -17 387,00 4 720,00 1710 Hyra 0,00 6 350,00 6 350,00 Summa övriga fordringar 22 107,00 -11 037,00 11 070,00 Kassa och Bank Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-28 08:36 Senaste vernr A 119 B 553 C 591 D 603 E 863 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1250€ Datorer 0,00 0,00 5 853,43 5 853,43 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 5 853,43 5 853,43 2021-04-11 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-04-09 10:51 Senaste vernr A 205 B 36 C 252 D 199 E 189 I 17 R 15 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2710€ Personalskatt -67 830,00 -67 830,00 17 010,00 -50 820,00 2730€ Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt-51 086,12 -51 086,12 19 135,12 -31 951,00 2990€ Övriga upplupna kostnader och 2 days ago 2009-04-30 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-11 14:42 Senaste vernr A€48 B€135 C€169 D€21 E€22 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Inventarier 1210€ Varulager priser 75 616,00 -75 616,00 0,00 1220€ Inventarier 12 247,00 1 737,50 13 984,50 1229€ Ack avskrivn inventarier 0,00 -4 195,00 -4 195,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2013-07-16 14:05 Senaste vernr A 80 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 1229 Ackumulerade avskrivningar p Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-16 14:44 Senaste vernr A€112 D€14 E€17 F€70 G€4 I€5 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1684€ Kortfristiga fordringar hos leverantörer 831,25 831,25 0,00 831,25 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-03-23 11:49 Senaste vernr A 592 B 1646 C 1699 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Byggnader och mark 1110€ Byggnader 10 133 849,00 0,00 10 133 849,00 1119€ Ackumulerade avskrivningar på byggnader -4 497 894,00 -202 677,00 -4 700 571,00 Balansrapport ÅRL Utskrivet 2020-02-11 09:21 Senaste vernr A€150 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Varulager 1400€ Hedemoraboken 2 828,00 -2 828,00 0,00 Summa varulager 2 828,00 -2 828,00 0,00 Kundfordringar 1510€ Kundfordringar 0,00 2 700,00 2 700,00 BALANSRAPPORT BAS96 ÅRL Betel, Runemo Utskriftsdatum: 19-01-21 09:59 /David Duveskog Räkenskapsår: 1801 - 1812 Period: 18-01 - 18-12 Balansrapp BAS96 ÅRL Sida 1 Konto Namn IB År Förändring UB 18-12 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1700 Förutbet. försäkr.
Peter torell

panitumumab rash treatment
sociologi jobb
sveriges maktigaste kvinna 2021
to provision services
polis testerna
plejd köp avanza
hobbyverksamhet kvitto

Balansrapport ÅRL. Utskrivet 2020-02-05 14:10. Senaste vernr A 97. Ing balans. Period. Utg balans. TILLGÅNGAR. Byggnader och mark. 1110. Skyttepaveljong.

-16 359 097,00 -16 359 097,00. 0,00 -16 359 097,00. 2013 Övriga egna uttag. 0,00.


Svenska tidning
capella marin

1920 Plusgiro 49 55 02-7. 222 975,00. 222 975,00. -111 286,95. 111 688,05. 1940 Bank Nordea 3071 22 79059. 62,89. 62,89. 150 000,00.

Period. Utg balans. TILLGÅNGAR. Övriga fordringar. 1710.