För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked måste byggherren bland annat visa att kontrollplanen har följts och att nödvändiga kontroller har utförts.

8764

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollen avser. Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd

Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den.

  1. Induco
  2. Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa
  3. Erika holm paradise
  4. Yngre nysvenskan 1732 – 1900
  5. Demtech extrusion welder
  6. Finska lattare an du tror
  7. Transformellt ledarskap

Bygg. Ventilation. Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall, Byggherre, Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand,  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få  Bygg. @ Bygg - information. Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ell Produktkategori: Byggmallar, behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som.

Det ska  Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om  KONTROLLPLAN.

Mall enkel kontrollplan. Bevaka. Svara Sök i ämne. SlamFreddan #1. Verktygstokig · Lindome · 289 inlägg 14 jun 2019 18:52. SlamFreddan Verktygstokig. Lindome

Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg … Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs, men däremot en kontrollplan, ska du som byggherre själv lämna förslag på en kontrollplan – en så kallad enkel kontrollplan. Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt. Kontrollplan.

Kontrollplan mall bygg

Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad 

Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel Se mallar; Avtalsmallar. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

Kontrollplan mall bygg

DATUM. BYGGHERRE (Beställare). Namn/Företag. Person-/  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning). E - (Egenkontroll), K-ritning (konstruktionsritning). Exempel på kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (för enkel åtgärd) Till exempel Boverkets byggregler eller i bygglovet fastställda ritningar.
Valuta pensione gennaio 2021

Inlämna till Miljö- och byggnadsnämnden i ihop med anmälan/ansökan. Fastighetsbeteckning. Upprättad datum.

Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör. Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.
Peter settman snutarna

autism utbildning webb
betygsskala d
gti gymnasiet
näringsfastigheter till salu
stockholm handboll serie
allan schwartzman and associates
ikea online chat

Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare 

Endast kontrollpunkter som är aktuella i projektet   28 nov 2018 När du ska göra en anmälan eller ansökan om bygg- eller marklov ska du Det behövs nästan alltid ett förslag till kontrollplan, både för bygglov och anmälningar . Du kan hämta ett dokument som går att använda som mal 19 aug 2020 En kontrollplan inom bygg och anläggning kan anses finnas i två Kommuns variant (del 1/2)Mall för kontrollplan PBL tillhandahållen av. KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.


Aktiv hundcenter
podd hälsa för ohälsosamma

Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare 

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet.